Concealers Army

IMG_1972_Fotor

Concealers. One of the things which can do miracles. One of the things every women should have in their make-up army. One of the things which can pretend daily 8-hour sleep. There are so many different types and textures on the market so everyone can find that perfect weapon. Let’s take a look what really works for me. The great thing about my picks is – they are all budget friendly so there is no need for declaring personal bankruptcy.

Korektory. Jedna z věcí, která dokáže dělat zázraky. Jedna z věcí, kterou by každá žena měla ve své make-up armádě mít. Jedna z věcí, která dokáže předstírat každodenní 8-hodinový spánek. Na trhu je tolik druhů a různých textur, že si opravdu každý vybere tu svou perfektní “zbraň”. Pojďme se podívat, co funguje pro mě. Skvělá věc, co se týče mého výběru je, že jsou všechny přátelské k našim peněženkám, takže nebude nutné vyhlásit osobní bankrot.

IMG_1974_Fotor_FotorPhoto under artificial light/Foto pod umělým osvětlením

As I mentioned in some of my previous post my skin is more on the dry side so light creamy concealers are definitely winners for me. Moreover, no one can afford to waste time in the morning so simple applicator is one of the criteria. Luckily I’m not the palest girl miles around and have never had a problem with shades in drugstores. But I can imagine that girls with really light complexions could have serious troubles because even I, with olive skin tone, reach for the lightest shades. Concealers should be shade or two lighter than your skin, the only exception are correctors for hiding pimples which should rather match your skin and make-up color. Probably it would be appropriate to say I don’t have problematic skin at all or too dark circles under my eyes so what works for me doesn’t have to work for you. These three have already been tested so let’s take a closer look.

Jak jsem již v některém z předchozích článků psala, mám poměrně suchou pleť, takže u mě vedou jednoznačně lehké krémové korektory. Ráno navíc není času nazbyt, takže jednoduchý aplikátor je při výběru dalším kritériem. Naštěstí nepatřím mezi úplné bledule a s odstínem v drogeriích problém nemívám. Dokáži si ale představit, že hodně světlé typy mohou mít dost potíže, protože já s olivovou pletí sahám většinou po těch nejsvětlejších, které jsou v nabídce. Korektory by totiž měly být o odstín až dva světlejší než vaše pleť, výjimkou jsou snad jen korektory na zakrytí pupínků, které by měly s barvou pleti a make-upu spíše ladit. Zřejmě by se slušelo říct, že nemám problémovou pleť, ani příliš tmavé kruhy pod očima, co funguje na mé nedokonalosti, nemusí fungovat na vaše. Tyhle tři už mám odzkoušené, tak se na ně pojďme blíže podívat.

IMG_1976_Fotor_FotorPhoto under natural light/Foto pod přirozeným světlem

 1. Maybelline Anti Age Concealer – At the beginning I was a little skeptical about the applicator, I was walking around it at the drugstore for a long time till it “accidentally” appeared in my basket. In my opinion it has the most coverage from those three products, it’s creamy and the foam applicator is absolutely fantastic for under eye area. I apply it gently with my fingers. I’ve got it in shade Light 120 and use it mainly in situations when the 8 hours of sleep somehow just didn’t happen…
 2. Loreal Lumi Magique Touch of Light – in this case it is more illuminator rather a concealer. Its cover abilities are not the best ones but it can beautifully brighten different parts of the face. I wouldn’t recommend it for the really dark circles – but for the light brighten, oh yes! It doesn’t have any glitters as the other illuminators so it looks very natural even in daylight. I apply it under my eyes (if I have a good sleep), on the top of my nose, lips, under my eyebrows and on the cheekbones. The result is fresh and youthful face. Plus that beautiful rose gold packaging (similarity with Touche Eclat is purely coincidental, right?)! The ideal helper in every handbag and quick touch ups before an important (and less important) meeting. Whereas the fact I use it more as an illuminator rather then a concealer I’ve got slightly darker shade – 02 medium.
 3. Rimmel Match Perfection – this concealer has the most yellow undertone which in my opinion works for most skin tones. Of these three, I found it the most versatile and ideal for the covering minor imperfections. Thanks to the yellow undertone, which neutralize red spots, could be also use for redness around the nose and pimples. We’re not talking about acne, for this troubles it’s necessary to summon the green friends. The producer proclaims it works also as an illuminator but I’m not convinced about it (pimples don’t shine like the stars, quite contrary). Packaging is also practical, you can squeeze almost everything from the tube and it has a fine brush for precise application. My shade is 030 Classic Beige.
 1. Maybelline Anti Age Concealer – z počátku jsem byla trochu skeptická k aplikátoru, dlouho jsem kolem něj v drogerii chodila, až se jednou “náhodou” ocitl v košíku. Řekla bych, že ze všech tří korektorů má největší krycí schopnosti, zároveň je krásně krémový a pěnový aplikátor pod oči je naprosto skvělý. Vždy lehce nanesu a pak prsty jemně rozklepu. Mám ho v odstínu Light 120 a používám ho hlavně v situacích, kdy těch 8 hodin spánku nějakým způsobem prostě nevyšlo…
 2. Loreal Lumi Magique Touch of Light – v tomto případě se nejedná úplně o korektor, jako spíš o rozjasňovač. Jeho krycí schopnosti nejsou příliš velké, za to dokáže krásně projasnit různé části obličeje. Na tmavé kruhy pod očima bych ho asi nedoporučila, ale na lehké rozjasnění určitě! Nemá v sobě žádné třpytky jako běžné rozjasňovače, takže i při denním světle vypadá velice přirozeně. Já ho nanáším pod oči (pokud se dobře vyspím), na hrot nosu, nad rty, pod obočí a na lícní kosti. Výsledkem je pak svěží a mladistvý obličej. Navíc to krásné rose gold balení (podobnost s Touche Eclat čistě náhodná, že?)! Ideální pomocník do každé kabelky a rychlé úpravy před důležitou (i tou méně důležitou) schůzkou. Vzhledem k tomu, že jej spíš než jako korektor používám jako rozjasnovač, mám o něco tmavší odstín, tedy 02 medium.
 3. Rimmel Match Perfection – tento korektor má nejvíce žlutý podtón, který podle mě funguje pro většinu tónů pleti. Z těchto tří mi přijde nejuniverzálnější a na zakrytí drobných nedostatků ideální. Právě díky žlutému podtónu, která zneutralizuje červené skrvnky, se dá použít i na zarudlá místa kolem nosu a pupínky. Nebavíme se tady o akné, na to je třeba povolat spíše zelené kamarády. Výrobce sice píše, že se jedná také o rozjasňovač, o tom ale přesvědčena rozhodně nejsem (pupínky opravdu nesvítí na dálku, ba naopak). Balení je taky praktické, z tuby se dá vymačkat téměř vše a má jemný štěteček pro přesnou aplikaci. Můj odstín je 030 Classic Beige.

I usually use concealers on the top of my foundation, because if I go without make-up I really mean it. What are you using? Do you trust these drugstore ones or do you have your favorites from the high end range?

Korektory používám většinou až na make-up, pokud jdu ven bez make-upu, tak doslova. Jaké používáte vy? Věříte těm z drogerií nebo máte své oblíbence jinde?

Your Miss A.

Follow:
Share:

2 Comments

  • 19.9.2014 / 17:49

   I love it too! Maybe I should keep an eye on the make-up as well!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?