Hello Mondays

IMG_2109_FotorToday such a slightly random post. After spending a wonderful weekend at home with my parents it’s time to go back to normal. Sometimes the return to working days could be quite hard so it’s important to make it nice right from the morning so a big cup of freshly roasted coffee is a must. I looked into my diary and this week looks pretty busy, I enrolled in some workshops about future carrier (so two full days of lectures), on Thursday I’m about to go to Designblok so hopefully it works out and on top of that I really have to move on with my Thesis! And immediately from the morning it’s more than satisfying to tick stuffs from my to do list. The first thing, burgundy lips – checked!

Dneska takový lehce random článek. Po báječně stráveném víkendu doma u rodičů je třeba vrátit se zpátky do normálu. Někdy je ten návrat do pracovních dní poměrně tvrdý, proto je důležité udělat si to hezký hned od rána, takže pořádný hrnek čerstvě upražené kávy je nutností. Nakoukla jsem do svého diáře a tento týden vypadá pěkně nabitě, zapsala jsem se do nějakých workshopů týkajících se budoucí kariéry (takže dva dny plné přednášek), ve čtvrtek se chystám do Prahy na Designblok, tak snad to vyjde a k tomu všemu už opravdu musím pohnout se svou diplomovou prací! A hned od rána je více než uspokojivé odškrtávat si věci z mého “to do” listu. První položka, tedy vínové rty,  odškrtnuta!

IMG_2113

Borrow books for my Thesis – done, so now no more excuses…

Půjčit si knihy k diplomové práci – uděláno, takže teď už žádné výmluvy…

IMG_2114

Finally I forced myself to clean my dirty brushes.

Konečně jsem se dokopala k vyprání špinavých štětců.

IMG_2117

The last thing I would like to share with you is this solution for lenses I purchased in DM. I wear lenses daily so the consumption of solutions is quite big and when I saw these for a fraction of price I normally pay I wanted to give them a try. You know what, since I came back from Switzerland I’m really enjoying buying ordinary drugstore things and cheaper options. Maybe I’m trying to compensate a year shopping only expensive things, well there is an opportunity of course, but you can choose from expensive and even more expensive possibilities… We will see how much I will be happy with this solution, I will definitely mention it again after I properly test it.

And what about you? Someone going to Designblok? Do you have any tips for pleasant Monday morning?

I wish you a nice and successful start into the new week!

Poslední věc, kterou bych s váma ráda sdílela je tento roztok na čočky koupený v DM. Čočky nosím denně, takže spotřeba roztoků je u mě poměrně vysoká a když jsem viděla tyhle za zlomek ceny, než za jakou je normálně kupuju, chtěla jsem jim dát šanci. Víte co, od té doby, co jsem se vrátila ze Švýcarska si hrozně užívám nakupování obyčejných drogerkových věcí a levnějších variant. Asi si vynahrazuju rok nakupování pouze drahých věcí, tam totiž máte možnost kupoit si něco drahého, nebo ještě víc drahého… Uvidíme, jak s roztokem budu spokojená, určitě se o něm ještě zmíním, až ho pořádně otestuju.

A co vy? Chystáte se někdo na Designblok? Máte nějaké tipy pro zpříjemnění pondělního rána?

Přeji vám pěkný a úspěšný start do nového týdne!

Your Miss A.

Follow:

4 Comments

    • 14.11.2014 / 20:18

      Děkuji! Není to rtěnka, ale pouze tužka rty od Kiko v odstínu 710. Nosím ji klidně jentak, protože je super krémová, ale zároveň drží jako přibitá! Rtěnku v podobném odstínu zatím stále sháním!:)

  1. Kristýna
    4.10.2015 / 11:16

    mohu se optat, jaký lak to máš? :)…

Leave a Reply to Romana Kováčiková Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?