Budget friendly Make-Up Cleanser

DSC04875_FotorI use make-up brushes daily (in the case I do my make-up), it’s easier, faster and the effect is more perfect. For the service which they provides me it could be nice from me to indulge them sometimes, like clean them… But you know that, when you want to wash them every week then they dry and when you need them they are still wet. Moreover, it’s quite lengthy process and frequent washing is not the best for they durability. Unfortunately, not everyone has a MAC store just a stone’s throw away (their make-up cleanser is unbeatable), so we have to look for other alternatives. 

Štětce na make-up používám denně (tedy pokud se maluju), je to jednodušší, rychlejší, efekt je dokonalejší. Za tu službu, kterou mi dělají, bych jim taky sem tam něco měla dopřát, například je umýt, že… Jenže znáte to, když je chcete každý týden prát, štětce schnou a zrovna když je potřebujete, jsou stále mokré. Navíc je to poměrně zdlouhavý proces a časté praní štětců jim na životnosti zrovna moc nepřidá. Bohužel ne každý to máme do prodejny MAC co by kamenem dohodil (jejich make-up cleanser je bezkonkurenční), takže musíme hledat jiné alternativy.

DSC04877_Fotor

The DM drugstores introduced the new product from their Ebelin range for a wallet friendly price (something about 90 CZK). What unpleasantly surprised me was the strong smell of alcohol after the first spraying but it fades very soon, so you don’t have to be worried. Spray the liquid straight to your brush and then wipe it with a circle motion to the paper towel. Here it really depends how much the brush is dirty and also what you use it for. Liquid formulas went off slightly worse then powder, eye shadows etc. Nevertheless, the result pleasantly surprised me. The cleansing process took me a little bit longer then the above-mentioned cleanser by MAC – but for that price and especially the availability in the most drugstores it give this product plenty of plus point.

V drogeriích DM se teď objevila novinka od jejich značky Ebelin za cenu přátelskou k našim peněženkám, tedy nějakých 90 kč tuším. Trošku mě zarazila silná vůně alkoholu po prvním nastříkání, ale ta velmi brzy vyprchá, takže se nemusíte bát. Tekutinu natříkejte na štětec a pak krouživými pohybu utírejte do papírového ubrousku. Tady dost záleží na tom, jak moc je štětec znečištěný a také na co jej používáte. Tekuté přípravky šly vyčistit o něco hůře, než pudr, oční stíny apod. Přesto mě výsledek velmi příjemně překvapil. Čištění sice trvalo o něce déle než s výše zmiňovaným cleanserem od MACu, ale za tu cenu a především dostupnost ve většině drogerií má ode mě spoustu plusových bodů.

DSC04878_Fotor

Of course, it is important to wash your brushes once in a while cause this is more like an intermediate step which I highly recommend to do every week. Once a month I wash my brushes using some gentle shampoo (children’s ones are ideal) and leave them to air dry. Just never place the brushes up with the bristles while you dry them – water will run down into the brush body and can disrupt the glue that holds the bristles. Don’t neglect the cleaning, because you apply all the bacterias from your brushes back to the face and it won’t take long for pimples to appear. So if you are looking for something affordable, check the DM drugstores, it is a great helper for every make-up junkie!:)

Samozřejmě, že štětce je třeba jednou za čas i důkladně vyprat, toto je spíš takový mezikrok, který každému jednou za týden doporučuji. Jednou za měsíc pak štětce peru pomocí nějakého šetrného šamponu (ideální jsou ty pro děti) a nechám volně uschnout. Nikdy nedávejte štětce schnout štětinkama nahoru, voda pak steče do těla štětce a může narušit lepidlo, které štětinky drží a pak nám štětce pelichají. Čištění štětců nezanedbávejte, přece jenom se na nich množí bakterie, které si pak zase zpátky nanášíme na obličej a pupínky na sebe nenechají dlouho čekat. Takže pokud hledáte něco cenově dostupného, zajděte kouknou do DM drogerie, je to skvělý pomocník pro každého make-up nadšence!:)

DSC04881_Fotor

Your Miss A.

Follow:

2 Comments

    • 8.1.2015 / 16:46

      Real Techniques štětce jsou skvělé, za málo peněz – hodně muziky!:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?