Be trendy this season!

mix

Na dnešní den jsem měla naplánovaný make-up článek, ale víte něco o Murphuho zákonech? Můj foťák předevčírem zřejmě definitivně dosloužil. No co, stejně by “sežral” všechny barvy a já bych zase vypadala jako nenalíčená… Alespoň mě to dokopalo sednout si k počítači a konečně si udělat pořádnou radost, takže snad zítra už se budu seznamovat s mou první zrcadlovkou. O čtvrteční článek bych vás ale nerada ochudila a tak jsem si říkala, že je načase představit vám beauty trendy na nadcházející sezonu SS2015, která už klepe na dveře. Sesbírala jsem pár fotek z různých webových stránek, které mě zaujaly a zdají se být nositelné (někdy v lehkých obměnách). Alespoň budeme všechny připravené, trendy a krásné na jaro!

I planned to write make-up post today but do you know anything about Murphy’s law? It seems like my camera said its last goodbye yesterday. Well, it would eat all the colours anyway and I would look like I did’t use any make-up… So at least it made me to sit down at the computer and finally do something nice for myself so hopefully I should get acquainted with my first SLR tomorrow. And because I want to give you your regular Thursday’s reading batch I decided to introduce you beauty trends for next season SS2015 which is knocking on the door already. So I collected few pictures from websites which caught my interest and seems to be wearable. At least we will be all ready, trendy and beautiful for spring!

Make-up

 • Winged lines – ty se objevovaly na molech opravdu často a ve všemožných variantách. Všechny ale měly společnou jednu věc – a to protažení od vnějšího koutku oka k obočí. Velmi ženský trend, který sluší (s trochou zručnosti) každému.
 • Winged lines – they appeared on catwalks really often and in all sorts of variations. Al of them had one thing in common – that winged line from the outer corner to the brows. Very feminine trend which suits everyone (with a little skill).Winged
 • Výrazné rty – ty jsou trendy snad každou sezónu, jen barvy se mění. Na molech byly často vidět tmavší vínové/berry odstíny, které nosíme většinou přes zimu, tak alespoň ušetříme za nové barvy a můžeme v klidu používat staré rtěnky. Samozřejmě oražovovo-červené rtěnky budou in i tuto sezónu, no řekněte, co víc vám evokuje teplé počasí?
 • Bold lips – these are on trend almost every season, just the colours are changing. On the catwalks were often seen berry/plum shades which we usually wear through the winter so at least we can save for the new colours and use the old lipsticks. Of course, orange-red will be in this season as well, tell me, what looks more summery? Bold
 • Hnědé stíny – přirozená tvář a jemné hnědé stíny, které vypadají, jako kdybychom se s takovou barvou víček už narodily!
 • Brown eyeshadows – natural skin and light brown shadows which looks like we were born this way!Brown
 • Pop art na očích – většinou v podobě křiklavě barevných linek, ale také jako rudá čára pod očima alias jsem členkou indiánského kmenu (to raději ponechme na přehlídky, nebo k tanci u ohně).
 • Pop art on eyes – mostly in the form of garish coloured lines. But also as a red line under the eyes aka I’m a member of an Indian tribe (rather leave it to the catwalks or for dancing around the fire).Coloured
 • Bronz – tváře políbené sluncem, jemné bronzové oční stíny, ideální na povalování se na plážích.
 • Bronze – sun kissed cheeks, bronzed eyes, ideal for lounging on the beaches.Bronzed

Vlasy/Hair

 • Uzly – jestli jste zdatné ve vázání námořnických uzlů, máte pro tuto sezonu vyhráno! Tentokrát si je ale važte na vlasech, obyčejný culík je až příliš obyčejný.
 • Knots – if you are good in tying sailor knots, you won for this season! This time, tie your hair, normal ponytail is too boring. knots
 • Boho vlny – vlasy korespondující s trendem 70.let a květinových dětí. Dlouhé, jemně zvlněné vlasy přímo vybízející k nošení květinových vzorů, semiše a zvonáčů!
 • Boho waves – hair corresponding to the trends of 70s and flower children. Long, wavy hair gently inviting you to wear floral patterns, suede and flares!waves
 • Pletené copánky – utažené, rozevláté, hlavně zapletené!
 • Braids – tight, messy, primarily braided!braid
 • Objemné lokny – nadýchané vlasy, které vypadají ultra žensky a jediné řešení, jak jich dosáhnout, je každé mytí chodit na foukání ke kadeřníkovi (pokud to takhle umíte samy, upřímně závidím).
 • Voluminous locks – voluminous hair which looks super feminine and the only solution to reach this is to see my hairstylist every wash (if you can do that, I’m honestly jealous).big
 • Velké drdoly – uhlazené, rozčepýřené, hlavně velké!
 • Big buns – sleek, messy, especially big!bun

Nehty/Nails

 • Kobaltově modrá – bude vypadat skvěle k celobílému outfitu, už se na to těším!
 • Cobalt blue – will look great with all-white outfit, looking forward it!
 • Bílá – ano, zase ta barva, která jde tak blbě nalakovat. Ale jo, vypadá na nehtech sakra dobře!
 • White – yes, that colour which is so difficult to paint. But yeah, it looks so damn good on the nails!nails
 • Bronzová – slunce, písek, pláže, ach…
 • Bronze – sun, sand, beaches, oh…
 • Nude – nemusí být žádná nuda, navíc, když nemáte čas, ideální barva pro rychlou úpravu nehtů, přetáhnutí splyne s kůží…
 • Nude – it doesn’t have to be boring and of you don’t have time – it’s an ideal colour for your nails, all the mistakes will blend with the skin…
 • Šedo-béžová – barva, která na nehtech vypadá velmi chic!
 • Grey-beige – the colour which looks incredibly chic on the nails!nails 2

Tak co, těšíte se na jaro a nové trendy? Které se vám líbí nejvíc?

So what, are you looking forward to Spring and new trends? Which one do you like the most?

 

Your Miss A.

Pictures from: www.harpersbazaar.com, www.elle.com, www.pinterest.com

Follow:

1 Comment

 1. 5.3.2015 / 5:03

  Tak křiklavý barvy si na víčka asi patlat nebudu ale jinak to vypadá sakra dobře! Škoda, že mně se v Thajsku make-up rozteče po pár minutách a lak na nehtech v písku a moři taky moc dlouho nevydrží 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?